nyitólap > Építésügy > 3/2003 - avagy az építőanyagok minősége - 4
3/2003 - avagy az építőanyagok minősége - 4
2004. január 03. szombat, 21:47
Tartalomjegyzék
3/2003 - avagy az építőanyagok minősége
2
3
4
Minden oldal


Jogalkotás, politikai felelősség

Úgy látszik azonban, hogy mégis emlékeztetni kell. Az alábbi idézet egy Medgyessy Péter által aláírt Környezet- és természetvédelmi kötelezettségvállalásaim címet viselő kis irományból származik. A „Medgyessy-kormány vállalja” kezdetű ígéretcsokrot érdemes a KukaBúvár előző számaiból visszakeresni, most csak kiragadott mondatot idézünk:

„(…)

1. Csak olyan új törvény, kormány- és miniszteri rendelet, valamint kormányhatározat kerül elfogadásra, amely nem csökkenti a környezet-, természet- és egészségvédelem, továbbá az oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális ellátás jogszabályokkal biztosított szintjét, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi, illetve ellátási szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.

(…)

10. Kezdeményezzük az OTÉK 6 módosítását a környezeti szempontok figyelembevétele érdekében.

(…)

12. Kormányom fokozott figyelmet fordít (…) a széndioxid-kibocsátás csökkentésére, (…).”

Minden bizonnyal e vállalás azért született, mert politikusaink átérezték a jövő nemzedékek iránti felelősségüket és csak tévedtek, mikor három miniszter közös rendeletben ezen elvek ellen alkotott jogszabályt. Bizonyára gyorsan javítani fogják mulasztásos tévedésüket.

------------------------------------

Megjegyzések, hivatkozások:

6 OTÉK:az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrol szóló 253/1997. számú kormányrendelet